İmar ve Altyapı

Başvuru Formu

  • Çanakkale OSB İmar ve Altyapı Su
  • Çanakkale OSB İmar ve Altyapı Elektrik
  • Çanakkale OSB İmar ve Altyapı Elektrik

  • 01 Aralık 2020
  • Çanakkale OSB Bilişim

İmar ve Alt yapı hizmetleri bölge müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

İmar Süreci

İmar sürecinde proje kontrolleri, yapı ruhsatının verilmesi, yapı kullanma izin belgelerinin tesisi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi bölge müdürlüğü teknik ekibinin görevleri arasındadır.

02/02/2019 tarihili 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 60. maddesine göre;

Arsa Tahsis Sözleşmeri sonrasında,

1- Proje Teslim ve Tasdik = 1 yıl

2- Yapı Ruhsatı = 2 Yıl süreleri ile sınırlandırılmıştır.

Proje teslim ve Tasdik işlemlerinin gecikmesinden kaynaklı problemlerde ilgili yönetmeliği göre 6 ay daha ilave süre verilebilmektedir.

Yapı Ruhsatının 2 yıllık süresi içerisinde tamamlanamaması halinde yönetim kurulu başkanlığı tarafından makul sebeplerin varlığı söz konusu ile 2 yıl daha ek süre verilebilmektedir. İlaveten sürenin yetersiz kalması söz konusu olursa bakanlığa yapılan müracat ile 1 yıl daha ilave süre verilebilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesini alınmasına mütaakip İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yine Bölge Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Tüm işlemler Bölge müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup her aşamasından bölge müdürlüğü ekipleri kontrol ve denetim yetkisine sahiptir.

Alt Yapı

Alt yapı hizmetlerinde atık su deşarjı bölgemiz alt yapısı ile toplanıp Çanakkale Belediye Başkanlığı ile yapılan protokol ile birlikte Bölgemiz içinde bulunan Terfi istasyonu sayesinde Belediye İleri Biyolojik Arıtma Tesisine deşarj edilmektedir.

Kanalizasyon Bağlantı izinleri yine Bölge Müdürlüğümüz tarafından Uygulama yönetmeliği usul ve esaslarına göre belgelendirilmektedir. Temiz su kaynağı olarak bölgemiz içerisinde şehir şebekesine bağlı 1500 ton kapasitesi otomatik dezenfektanlı ve dinlendirme havuzlu su deposu bulunmaktadır. tüm parsel girişlerinde temiz su hatları bulunmakta olup mevcut alt yapı revizyonu 2016 yılında yapılmıştır.