LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği/LÜY 2 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

12 Mayıs 2019 tarih ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan son değişikliği ile ticari amaçlı lisanssız elektrik üretim tesisi kurulumunun sınırlanması, enerji hatlarındaki kayıpları azaltılması ve elektriğin üretildiği yerde tüketilmesi amaçlanmıştır.

OSB’lerde lisanssız elektrik üretim tesisleri çoğunlukla fabrika çatı ve cephelerinde güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri (GES) olarak kurulmaktadır.

OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile GES dayalı üretim tesislerinin, öncelikle çatı ve cephede kurulması, statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması veya ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçmemesi şartıyla yerde kurulabilmesine izin verilmiştir. Tesisin parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar vermektedir.

GES BAŞVURU, PROJE ONAY VE TESİS DEVREYE ALMA SÜREÇLERİ

1 - 12.05.2019 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5/1/ maddesi kapsamında Lisanssız Elektrik Üretimi Başvurusu alınması

2 - Başvuruların değerlendirilmesi için en az 3 kişilik Komisyon kurarak Yönetim Kurulu Başkanı ya da Vekilinden olur alınması

3 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Planlama ve Yatırım Yönetim Dairesi Başkanlığı, İletim Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünden bağlantı görüşünün alınması

4 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ ne teknik değerlendirmenin yapılması ve Çatı Kayıt Onay Belgesi verilmesi hususunda talepte bulunarak (YEPDİS Kayıt Belgesi) alınması

5 - Katılımcıya YEPDİS Kayıt Belgesinin teslim edilmesi (30 gün geçerliliği var.)

6 - Çağrı mektubu & bağlantı görüşü verilmesi

7 - TEDAŞ tarafından GES projesinin onaylanması Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda Katılımcı beslemesine ait DM kabininde tadilat varsa Bölge Müdürlüğü tarafından revize projenin onaylanması

8 - Bağlantı anlaşması yapılması

9 - Geçici kabul için TEDAŞ'a üst yazı gönderilmesi

10 - Geçici kabul yapıldıktan sonra sistem kullanım anlaşması yapılması

11 - EPİAŞ'DA PYS kaydı yapılması

12 - Görevli Tedarik Şirketine gerekli bilgilendirilmelerin yapılarak (Sistem Kullanım Anlaşması, tesisin ilgili ayına ait OSF’si ve bir ay önceki son endeks bilgilerin iletilmesi) aylık mahsuplaştırılmaların yapılması

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURUSU İSTENEN EVRAKLAR

1 - Başvuru Dilekçesi (Dökümanı İndir)

2 - Bağlantı Başvuru Formu (Dökümanı İndir)

3 - Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler (Dökümanı İndir)

4 - Teknik Değerlendirme Formu (Dökümanı İndir)

5 - Faaliyet Yasalına İlişkin Beyanname (Dökümanı İndir)

6 - Bağlantı Başvuru Bedeli (Dökümanı İndir)

7 - Üretim Tesisi Devri Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler (Dökümanı İndir)

8 - Lisanssız Üretim Tesisi Talimatları (Dökümanı İndir)

2024 Teknik Değerlendirme Sonuçları

Nisan Ayı İndir

Mayıs Ayı İndir

2023 Teknik Değerlendirme Sonuçları

Ocak Ayı İndir

Şubat Ayı İndir

Mart Ayı İndir

Nisan Ayı İndir

Mayıs Ayı İndir

Ağustos Ayı İndir

2022 Teknik Değerlendirme Sonuçları

Ocak Ayı İndir

Şubat Ayı İndir

Nisan Ayı İndir

Kasım Ayı İndir

Aralık Ayı İndir

2021 Teknik Değerlendirme Sonuçları

Mayıs Ayı İndir

Temmuz Ayı İndir

Aralık Ayı İndir