Duyuru

  • BULGARİSTAN SEÇİMLERİ

  • 16.09.2022 - Tarihli Duyuru

Dışişleri Bakanlığı'nın ilgi yazısı ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği'nin ilgili Notasında 02 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ulusal Meclis seçimleri için ülkemizde sandık açılacağı bildirilerek oy kullanma ve sayım işlemleri ile güvenlik tedbirleri konuları başta olmak üzere işbirliği ve yardım sağlanması amacıyla ilgili kurumlarının bilgilendirilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.         Öte yandan ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından Türkiye’de ikamet etmekte olan Bulgaristan vatandaşları ile Bulgaristan ve Türk vatandaşlığına aynı anda sahip olması nedeniyle Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan kişilerin önemli bir kısmının çalışma hayatının içerisinde olduğu, bunların bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarında, bazılarının ise başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere özel sektörde görev aldıkları, çalışma günleri ve süreleri nedeniyle bu kişilerin bir kısmının seçme hakkını kullanmakta güçlüklerle karşılaştıkları belirtilmektedir.      

   Bu doğrultuda Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan kişilerden Ülkemizde;      

  1. Kamu görevlisi olarak görev alan  özellikle sağlık, güvenlik ile eğitim ve öğretim alanında çalışan personelin seçim günü seçme haklarını rahatlıkla kullanabilmeleri ve oy kullanmak üzere seçtikleri sandıklara ulaşımlarını teminen seçim öncesi ve sonrası için izin işlemlerinde gerekli kolaylığın sağlanması,        

 2. Özel sektörde çalışan kişilerin seçme haklarını rahatlıkla kullanabilmeleri ve oy kullanmak üzere seçtikleri sandıklara ulaşımlarını sağlamak üzere organize sanayi bölge müdürlükleri ve meslek odalarıyla gerekli yazışmaların yapılarak işverenlerince bu çalışanlar için gerekli izinlerin verilmesinin sağlanması,      

 3. Yukarıda belirtilen hususların oy verme hakkı bulunan kişilere de duyurulması amacıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hareket edilmesi,         Gerektiği değerlendirilmektedir.         Bu çerçevede Valilerimizce ilgili kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler ve meslek odaları ile koordinasyon içerisinde gerekli tedbirlerin alınması hususunda;         Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.